VEMI 
14210 Ub
Norveških interniraca 30

tel: 014/415-214
fax: 014/415-214
E-mail: vemiub999@yahoo.com
kontakt osoba: Petar Radovanović
delatnost:
Sito i ofset štampa.

 Štampaj !