DINEX D.O.O. 
11000 Beograd
Ratka Mitrovića 113

tel: 011/ 2511-997

E-mail: nikolapajevic@gmail.com
http:// www.stamparijadinex.rs
godina osnivanja: 1990
broj zaposlenih: 14
direktor: Nikola Pajević (065/5000-251)
kontakt osoba: Dragan Pajević (063/235-663)
t.r. 265-1100310003991-07
delatnost:
Grafička delatnost, trgovina i usluge. Priprema za štampu, osvetljavanje grafičkih filmova širina 460mm, ofset štampa petobojna formata B3, knjigovezačka dorada i isporuka do kupca.

 Štampaj !