BEOGRAF D.O.O. 
11273 Batajnica
Braće Mihajlović Tripić 1

tel: 011/848-00-30, 848-04-60
fax: 011/848-00-30
E-mail: beografstampa@gmail.com
godina osnivanja: 1994
broj zaposlenih: 8
direktor: Jovica Mrkela
kontakt osoba: Jovica Mrkela (063/584-030)

predstavništvo:
adresa 2.22330 Nova Pazova, Ive Andrića 13
delatnost:
Dizajn i priprema za štampu, ofset štampa do formata B2 .
Studio za osvetljavanje grafičkih ploča B2 formata.
Knjigovezačka dorada, broširani pocez, plastifikacija hladna mat i sjajna, numeracija, perforacija, bigovanje, ricovanje, uslužno savijanje tabaka.
Štampa knjiga, časopisa, blokovske robe, kataloga, reklamog materijala, blokovske robe i sl.

 Štampaj !