SZR  ARS GRAFIK 
31210 Požega
Tatojevica 8

tel: 031/3817-399, 063/634-821
fax: 031/3817-399
E-mail: arsgrafik@gmail.com
godina osnivanja: 1995
vlasnik: Vlade Vukašinović
kontakt osoba: Vlade Vukašinović
t.r. 285-210155093-84
delatnost:
Ofset štampa do B3 formata. Plastifikacija topla, mat i sjajna. Štampa memoranduma, poslovne galanterije, kalendara, prospekata, kataloga, etiketa. Izrada lake kartonske ambalaže. Spiralni povez.

 Štampaj !