GRAFOSTIL ŠTAMPARIJA 
34000 Kragujevac
Industrijska zona - Petrovac, Kanicova bb

tel: 034/302-770, 343-654, 302-771
fax: 034/302-771
E-mail: sasa@grafostil.rs, office@grafostil.rs
http:// www.grafostil.rs
godina osnivanja: 1995
direktor: Saša Nenadović (063/606-329)
kontakt osoba: Milan Milošević (063/382-713)
t.r. 150-2894-89
delatnost:
- Priprema za štampu, grafički dizajn, prelom teksta i osvetljavanje ploča CTP;
- ofset štampa (B1 i B2): kalendari, posteri, plakati, prospekti, katalozi, etikete, nalepnice, fascikle, papirnate kese, knjige, časopisi, novine, vizit karte, poslovna galanterija, memorandumi, blokovska roba, albumi za fotografije, laka kartonska ambalaža.
- numeracija, perforacija, bigovanje, ricovanje, štancovanje (B2);
- plastifikacija hladna (do formata B1);
- linija za tvrdi povez
- linija za broširani i šiveni povez
- spiralni povez.

 Štampaj !