ČIKOŠ GROUP 
ČIKOŠ ŠTAMPA I ČIKOŠ PROMET PREDUZEĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE I REHABILITACIJU OSOBA SA INVALIDITETOM
24000 Subotica
Đevđelijska 16/b

tel: 024/546-883, 547-150, 069/654-520
fax: 024/546-883, 547-150
E-mail: cikosigor@gmail.com
http:// www.cikos.rs
godina osnivanja: 1990
broj zaposlenih: 51
direktor: Čikoš Igor
kontakt osoba: Igor Čikoš dipl. ing. (069/654-520)
delatnost:
Grafički dizajn i priprema za štampu. Izrada CTP ploča do B2 formata. Ofset štampa do B2 formata i četvorobojna ofset štampa do B2 formata, kjnigovezačka dorada. Izrada kesa za pekarsku i prehrambenu industriju i fitofarmaciju. Topla plastifikacija do formata 65cm širine. Štampa kataloga, knjiga, kalendara. Izrada lake kartonske ambalaže. Školski pribor štampan i neštampan. Igračke. Knjižarska delatnost. Rotaciona štampa A3. Digitalna štampa A3+. Proizvodnja registratora, ading i fax rolni.

 Štampaj !