STOJADINOVIĆ ŠTAMPARIJA 
12300 Petrovac na Mlavi
Srpskih vladara 180

tel: 012/326-744
fax: 012/326-744
E-mail: stojadinovic@mts.rs, stojadinovicstampa@mts.rs
http:// www.stojadinovic-stampa.com
godina osnivanja: 1994
broj zaposlenih: 5
vlasnik: Zoran Stojadinović
kontakt osoba: Zoran Stojadinović (063/8044-350)
t.r. 160-22379-63
delatnost:
Dizajn i priprema za štampu. Kolorna ofset štampa.
Knjigovezačka dorada.
Izrada lake kartonske ambalaže.
NOVO KUTIJE ZA MED
Zlatotisak, blindruk, numeracija, perforacija, bigovanje.
Sve vrste poveza - broširani, spiralni i tvrdi.
Usluge štancovanja.
Tampon štampa.
Digitalna štampa A3+.
Izrada banera do 1000x297 mm.
Topla i hladna plastifikacija do B2 formata.
Izrada reklamnih kesa - papirne sa ručkom.

 Štampaj !