ANIMA 
24430 Ada
Žarka Zrenjanina 24a

tel: 024/851-047
fax: 024/851-047
E-mail: animastampa@gmail.com
godina osnivanja: 1991
broj zaposlenih: 3
kontakt osoba: Dragan Dragin (063/8517-737)
t.r. 335-4606-14
delatnost:
Sito štampa do formata B2, zlatotisak i izrada pečata. Izrada amblema i etiketa na tekstilu-štampa. Digitalna štampa A3+. UV štampa.

 Štampaj !