BRANMIL 
11211 Beograd, Borča
Borčanskih žrtava 1914 24

tel: 011/332-56-98, 332-42-58
fax: 011/332-56-98
E-mail: branmil3@gmail.com
http:// www.branmil.rs
godina osnivanja: 1997
broj zaposlenih: 6
direktor: Branislav Radovanović
kontakt osoba: Branislav Radovanović (063/329-239)
t.r. 250-1060043175031-15
delatnost:
Ofset štampa na četvorobojnoj mašine B1 RCI I Ofset jednobojna štampa do B1 ROLAND. Usluge štampe časopisa sa automatskom linijom za izradu časopisa. Štampa kataloga, knjiga, plakata i knjigovezačka dorada.
Usluga plastificiranja tabaka do B2 formata. Usluge savijanja tabaka od B6 do B1. Usluga ubacivanja časopisa i ostalih štampanih proizvoda u termoskupljajuću foliju. Usluge toplog poveza. Šivenje tabaka. Usluge tvrdog poveza.

 Štampaj !