AM GRAPHIC ŠTAMPARIJA 
22221 Laćarak
1. novembar 165

tel: 022/679-140, 063/761-4690
fax: 022/679-140
E-mail: sm.amgraphic@neobee.net
godina osnivanja: 1998
broj zaposlenih: 3
vlasnik: Branislav Pisarević

t.r. 355-1033909-73
delatnost:
Grafički dizajn i priprema za štampu. Ofset štampa do formata B3. Štampa blokovske robe, kataloga, prospekata, kalendara, postera, knjiga. Knjigovezačka dorada - broširani i tvrdi povez. Izrada lake kartonske ambalaže.

 Štampaj !