INTERPRINT D.O.O. 
11000 Beograd
Francuska 26a i Dunavska 7

tel: 011/7224-486, 2928-211
fax: 011/7224-486
E-mail: stamparija@interprint.rs, urostasic@interprint.rs
http:// www.interprint.rs
godina osnivanja: 1991
broj zaposlenih: 8
direktor: Slobodan Tasić
kontakt osoba: Uroš Tasić
t.r. 145-24880-25
delatnost:
Grafički dizajn, priprema za štampu, ofset stampa, digitalna štampa, štampa velikih formata. Kompletna knjigovezačka dorada, topla plastifikacija. Zlatotisak i lasersko sečenje i graviranje.Izdavačka delatnost.

 Štampaj !