SAVPO SAVPO 
GRAFIČKO-KNJIŽARSKO PREDUZEĆE
22300 Stara Pazova
Jovana Popovića 59

tel: 022/310-300
fax: 022/310-300
E-mail: savpo@neobee.net, priprema@savpo.co.rs
http:// www.savpo.co.rs
godina osnivanja: 1990
direktor: Ðura Arnold
kontakt osoba: Helena Ivković, Marina Babić
t.r. 340-2572-71
delatnost:
Grafičko-knjižarsko preduzeće, ofset, sito i tampon štampa. Vršimo usluge osvetljavanja štamparskih ofset ploča (termal pozitiv) direktno sa CDa format ploče maksimalno B2+ (620x745mm) u rezoluciji do 3000dpi i linijaturi do 200lpi. Veleprodaja i maloprodaja, uvoz-izvoz kancelarijskog materijala i školskog pribora i putnog programa.

Knjižare: Stara Pazova, tel: 022/312-105;
Nova Pazova, tel: 022/323-920, 063/1193-632

 Štampaj !