ICA GRAFIČKO PREDUZEĆE 
11080 Zemun
Cara Dušana 111

tel: 011/2190-044
fax: 011/2190-044
E-mail: r.jeroncic@ikomline.net
godina osnivanja: 1990
broj zaposlenih: 4
direktor: Ružica Jerončić
kontakt osoba: Ivica Jerončić
t.r. 160-51706-61
delatnost:
Ofset štampa do A3 i B2 formata i knjigovezačka dorada. Štampa prospekata, kataloga, memoranduma...

 Štampaj !