KOTUR I OSTALI O.D. 
11000 Beograd
Todora Dukina 64

tel: 011/344-34-03, 444-90-80
fax: 011/344-34-03, 444-90-80
E-mail: office@supernova.rs
http:// www.supernova.rs
godina osnivanja: 1992
direktor: Boris Kotur
kontakt osoba: Dragana Dragićević
t.r. 255-0002570101000-87
delatnost:
Digitalna štampa... ofset štampa... dizajn studio... kompjutersko rezanje folije... firmopisanje na svim podlogama... video produkcija i postprodukcija.

 Štampaj !