SIMBOL PRINT 
11000 Beograd
27. marta 27

tel: 011/322-49-72, 3348-440, 063/7711-801, 065/3224-972
fax: 011/322-49-72
E-mail: simbol@verat.net, simbolprint@yahoo.net
http:// www.simbol.rs
godina osnivanja: 1974
broj zaposlenih: 15
direktor: Vesna Levanat-Gnjatović
kontakt osoba: Ivan Ristić
delatnost:
- Grafička priprema i dizajn
- Ofset štampa do format B3
- Sito štampa do format B3
- Tipo štampa do B4
- Hladna plastifikacija do formata B2
- Grafička dorada (knjigoveznica)

 Štampaj !