GRAFOPRODUKT D.O.O. 
24000 Subotica
Jožef Atile 26

tel: 024/555-032
fax: 024/555-032
E-mail: grafosu@mts.rs
http:// www.grafoprodukt-subotica.rs
godina osnivanja: 1992
direktor: Karolj Ezveđ (063/505-837)
kontakt osoba: Angela Keri
delatnost:
Dizajn i priprema za štampu i osvetljavanje na film do B2 formata, CTP do formata B2 (violet)
Ofset tabačna štampa do B2 formata. Izdavačka delatnost. Štampanje knjiga i kataloga, časopisa, publikacija, blokovske robe i ostalog propagandnog materijala. Plastifikacija toplim postupkom do B2 formata. Knjigovezačka dorada i izrada lake kartonske ambalaže, etiketa i ostale papirne galanterije.

 Štampaj !