STOJKOV ŠTAMPARIJA D.O.O. 
21203 Veternik
Novosadski put 48

tel: 021/46-86-46, 466-455
fax: 021/46-86-96
E-mail: office@stojkov.rs
http:// www.stojkov.rs
godina osnivanja: 1963
direktor: Mihajlo Stojkov
kontakt osoba: Dragan Bojić (bojic@stojkov.rs)
delatnost:
Dizajn - priprema za štampu - štampa - dorada.

 Štampaj !