MB ŠTAMPARIJA I EVA D.O.O. 
11400 Mladenovac
Jaše Prodanovića 1

tel: 011/823-17-08
fax: 011/823-17-08
E-mail: dnevne@gmail.com
godina osnivanja: 1988
broj zaposlenih: 6
direktor: Milan Janković
kontakt osoba: Milan Janković (064/2549-132)
t.r. 160-70469-32
delatnost:
Dizajn i priprema za štampu. Ofset B3 format i sito štampa. Izdavaštvo - Dnevne Mladenovačke novine.

 Štampaj !