DANIEL PRINT PLUS 
21000 Novi Sad
Doža Ðerđe 53

tel: 021/540-154, 540-155, 540-156
fax: 021/540-154, 540-155, 540-156
E-mail: office@danielprint.com
http:// www.danielprint.com
godina osnivanja: 1942
direktor: Geza Daniel
kontakt osoba: Geza Daniel
delatnost:
Ofset štampa (časopisi, katalozi, prospekti, knjige...), grafički dizajn, priprema za štampu, dorada.

 Štampaj !