BIROGRAF D.O.O. 
25260 Apatin
Lađarska 65

tel: 025/772-506, 773-068
fax: 025/772-506, 773-068
E-mail: birograf@eunet.rs, office@stamparijabirograf.com
http:// www.stamparijabirograf.com
godina osnivanja: 1987
broj zaposlenih: 11
direktor: Olivera Medić (oliverabirograf@gmail.com)
kontakt osoba: Olivera Medić, Jelena Malinović
delatnost:
Proizvodnja kompjuterskih obrazaca, koverti za isplatu LD, ofset štampa, digitalna štampa, kompletan reklamni materijal i kalendari.

 Štampaj !