TIPOGRAFIK PLUS D.O.O. 
11080 Zemun
Vojni put II 196 f

tel: 011/314-95-01, 314-95-03, 314-91-21, 314-92-23
fax: 011/314-95-01, 314-95-03
E-mail: office@tipoplus.rs
http:// www.tipoplus.rs
godina osnivanja: 1998
broj zaposlenih: 31
kontakt osoba: Zoran Obradović i Branko Obradović
t.r. 155-21145-13
delatnost:
Dizajn, priprema za štampu, ofset štampa, dorada, izdavaštvo.

 Štampaj !