PREPRESS PRINT PREPRESS PRINT 
11000 Beograd
Bulevar Vojvode Mišića 14

tel: 064/1340-740

E-mail: ctp@cron.rs
http:// www.cron.rs, www.cron.com.hr
godina osnivanja: 2010
direktor: Ivana Dizdarević
kontakt osoba: Ivana Dizdarević
delatnost:
Ovlašćeni zastupnik Cron i McLantis proizvođača CTP uređaja za ofset, flekso i sito štampu, proizvođača razvijačica: McLantis i Hights za ofset kao i Glunz & Jensen, Vianord, AGI za flekso štampu, proizvođača štamparskih mašina: SOLNA, mašina za sigurnosnu štampu CIM (ID i platne kartice), postpress proizvođača: SinWei, Rolam i JWei. Proizvođača Workflow i RIP softvera: Kodak Prinergy, Hybrid, StudioRip, Founder; kontrolnih uređaja Techkon, kao i PDA softverskih rešenja.
Prodaja i servisiranje svih vrsta CTP uređaja za flekso i ofset štampu, na prostoru jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Kosovo, Albanija, Mađarska, Rumunija, Bugarska).
On-line i On-site servisna podrška za sve prepress uređaje širom sveta.

 Štampaj !