GND 
GREEN NEW DEAL1
11000 Beograd
Braće Jerković 59

tel: 065/864-2676

E-mail: info@gnd.rs
http:// gnd.rs
direktor: Dejan Đokić
kontakt osoba: Dejan Đokić
delatnost:
Implementacija ekološki orijentisanih tehnologija u štamparsku industriju:Cron i McLantis proizvođača CTP uređaja za ofset, flekso i sito štampu, proizvođača razvijačica :McLantis i Heights za ofset kao i AGI za flekso štampu: postpress proizvođača:SinWei i JingWei, Proizvođača Workflow RIP softvera: Kodak Prinergy, Hybrid, StudioRip, Founder, kao i pda softwerskihrešenja.
Servisiranje svih vrsta CTP uređaja za flekso i ofset štampu, na prostoru jugoistočne Evrope (Slovenija, Hrvatska, BiH, Srbija,Crna Gor, Makedonija, Kosovo, Albanija, Mađarska, Rumunija, Bugarska).

 Štampaj !