SLOVO PGR 
17500 Vranje
Jovana Hadživasiljevića 50

tel: 017/416-444, 063/7797-343
fax: 017/416-444
E-mail: slovo@mts.rs
godina osnivanja: 1990
direktor: Snežana Tasić
kontakt osoba: Snežana i Ljupčo Tasić
delatnost:
Izrada pečata i štambilja na gumi i tečnom polimeru.

 Štampaj !