RCB - MAŠINSKI REMONTNI CENTAR D.O.O. RCB - MAŠINSKI REMONTNI CENTAR D.O.O. 
11000 Beograd
Sibinjanin Janka 11

tel: 011/4081-586

E-mail: office@rcb.rs
http:// www.rcb.rs
godina osnivanja: 2016
broj zaposlenih: 8
direktor: Snežana Outschar
kontakt osoba: Aleksandar Kovačević
t.r. 275-10227478422-78

predstavništvo:
Pogon Barajevo, 11460 Barajevo, 29.novembar 1/N, tel:011/7875-032, k.o. Aleksandar Trifunović
delatnost:
Remont, servisiranje i podržavanje grafičke opreme,(prepress, press, postpress) obuka kadrova unutar štamparija i u samom remontnom centru. Specijalizovani za Heidelberg opremu Opseg je sledeći:
1. Heidelberg Prepress
2. Heidelberg Press
3. Heidelberg Postpress
4. Horizon
5. Perfecta
6. Polar
7. Wolenberg
8. Stahl

 Štampaj !