PROFI LINE PROFI LINE 
31230 Arilje
Gorobilje bb

tel: 031/721-494, 064/456-1360

E-mail: profilinem@gmail.com
godina osnivanja: 2004
direktor: Milovan Vasiljević
kontakt osoba: Jelena Zečević
delatnost:
Sito štampa na tekstilu i PVC-u.
Tampon štampa na svim matrijalima (olovke, upaljači, reklamni materijal).
Digitalna štampa A3+ formata.
IZRADA ABS STOPERA NA DEČIJIM ČARAPAMA.

 Štampaj !