I STUFF D.O.O. 
11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 135

tel: 011/3188-240
fax: 011/3188-240
E-mail: buha@istuff.rs, office@istuff.rs
http:// www.istuff.rs
godina osnivanja: 2010
direktor: Tatjana Buha
kontakt osoba: Drago Buha
delatnost:
Izrada samolepljivih blokčića, reklamni magneti, pisi-brisi table, reklamne maramice, ofset štampa promotivnih materijala do B2 formata

 Štampaj !