DIGITAL DESIGN PRO 
31000 Užice
Omladinska 28/3

tel: 031/525-885, 060/3444-825

E-mail: digital.uzice@gmail.com
http:// www.digital-stampa.com, www.facebook.com/digitaluzice
godina osnivanja: 2000
kontakt osoba: Boban Kovačević
delatnost:
Dizajn i priprema za štampu. Digitalna fotografija. Digitalna štampa visokog kvaliteta. Filmovanje.

 Štampaj !