OTISAK ZR OTISAK ZR 
11050 Beograd, Mali Mokri Lug
Partizanska 9

tel: 063/33-44-84

E-mail: djenka@otisak.net
http:// www.otisak.net
godina osnivanja: 2005
kontakt osoba: Dejan Đenđeši
t.r. 355-2071401017-33
delatnost:
Grafički dizajn i priprema za štampu. Sito štampa na svim materijalima. Tampon štampa.
Štampa na drvetu, metalu,staklu, pločastim materijalima i tekstilu.
UV LAKIRANJE I UV ŠTAMPA DO FORMATA B1

 Štampaj !