PRESS CODE PRESS CODE 
11080 Zemun
Ratarski put 53

tel: 011/4320-160, 063/310-535

E-mail: office@presscode.rs
http:// www.presscode.rs
godina osnivanja: 2012
broj zaposlenih: 6
direktor: Aleksandar Birčanin
kontakt osoba: Aleksandar Birčanin (063/270-291)
delatnost:
CTP - osvetljavanje grafičkih ploča do B1 formata, osvetljavanje grafičkog filma, dizajn, priprema za štampu, prelom, digitalna štampa.
Najisplatljivija rešenja za male i velike tiraže u digitalnoj štampi....
- vizit karte, fascikle, brošure, cenovnike, kalendare, pozivnice, razglednice, plakate, CD i DVD omote....

 Štampaj !