SZR  TALIJA ŠTAMPARIJA 
14210 Ub
Slavka Biondića 1

tel: 014/411-236

E-mail: talijastamparija@yahoo.com
vlasnik: Živojin Tešić (063/14546-751)

delatnost:
Ofset i sito štampa.

 Štampaj !