PLANETA PRINT D.O.O. 
11000 Beograd
Igora Vasiljeva 33 r

tel: 011/6506-564
fax: 011/6506-564
E-mail: office@planeta-print.rs
http:// www.planeta-print.rs
godina osnivanja: 2003
broj zaposlenih: 19
direktor: Luis Stefan Torres Muanović ( 062/801-0775)
kontakt osoba: Vesna Popović (062/8010-772), Radomir Čović (062/8010-780)
t.r. 160-69780-62
delatnost:
Dizajn, priprema za štampu, ofset štampa, digitalna štampa, usluga dorade za izradu mekog i tvrdog poveza na automatskim mašinama, kaširanje, mašinska izrada tvrdih fascikli i korica sa kombinacijom više materijala, automatsko sečenje platna, podloge za kalendare, specijalne kutije, rokovnici, spirala, zlatotisak, vakumiranje svih vrsta časopisa i knjiga.
Servis grafičke opreme i trgovina rezervnim delovima. Preseljavanje mašina.
ISO 9000, ISO 14000.

 Štampaj !