SZTR  M PLAST 
21000 Novi Sad
Braće Ribnikara 57

tel: 021/540-577, 063/53-99-73
fax: 021/540-577
E-mail: maruna@neobee.net
godina osnivanja: 1992
broj zaposlenih: 4
direktor: Robert Maruna
kontakt osoba: Robert Maruna (063/53-99-73)
t.r. 160-310282-42 INTESA BANKA
delatnost:
Plastifikacija štampanih tabaka od B5 do B1 formata, na Mat, Sjajnoj foliji, jednostrano i obostrano na najsavremenijoj potpuno automatskoj mašini za toplu plastifikaciju (Marke "SAGITTA" KOMFI) , sa automatskim ulaganjem, laminacijom, rasecanjem i izlaganjem tabaka. Nakon plastifikacije tabak je odmah spreman za dalju doradu. A pored automatske mašine za plastifikaciju imamo, polu automatsku mašinu do B2 formata (Marke "ASPIRA" KOMFI) i ručnu mašinu za plastifikaciju idealnu za male i neuslovne formate papira. Vršimo i usluge štampe i prodaju folija za toplu plastifikaciju.

 Štampaj !