DOSIJE STUDIO D.O.O. 
11111 Beograd
Braće Nedića 29

tel: 011/242-2298, 344-5779
fax: 011/383-0717
E-mail: dosije@dosije.rs
http:// www.dosije.rs
godina osnivanja: 1989
broj zaposlenih: 15
direktor: Mirko Milićević
kontakt osoba: Jovan Đorđević (063/364-192)
t.r. 205-129819-86
delatnost:
Izdavaštvo, grafički dizajn, priprema za štampu, elektronska montaža, osvetljavanje termalnih CTP ploča do formata B2 (Creo Lotem 100 Quantum), osvetljavanje grafičkih filmova. Ofset štampa.

 Štampaj !