MLADOST GRUP D.O.O. 
15300 Loznica
Dositeja Obradovića 74

tel: 015/871-747, 892-861
fax: 015/871-757
E-mail: mladostgrup@yahoo.co.uk
godina osnivanja: 2002
broj zaposlenih: 48
direktor: Biljana Ilić
kontakt osoba: Momčilo Vasiljević izvršni direktor (063/373-498)
t.r. 170-447-31, 255-42900101000-28, 205-29377-33
delatnost:
Ofset štampa do formata B1 (knjige, brošure, katalozi, etikete, ambalaža)

 Štampaj !