J. CHEN CORPORATION D.O.O. J. CHEN CORPORATION D.O.O. 
PROFESIONALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER REKLAMNOG MATERIJALA, ŠKOLSKOG PRIBORA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
11080 Zemun
Autoput 20, Belmax Centar, Zgrada 7-E-lok. 20,21

tel: 011/22-505-28, 2013-934
fax: 011/2013-934
E-mail: service@jchencorp.com
http:// www.jchencorp.com
godina osnivanja: 1997
vlasnik: Chen Jane
kontakt osoba: Komercijala: Vladimir Ristović (063/860-3143); Direktor prodaje: Višnja Bostandžić (063/860-3138)
t.r. 180-1061210002342-02; 160-324979-86
delatnost:
J. Chen corporation se bavi direktnim uvozom i distribucijom promotivnih poklona, reklamnog materijala, kao i školskog pribora i kancelarijskog materijala.

 Štampaj !