J. CHEN CORPORATION D.O.O. J. CHEN CORPORATION D.O.O. 
PROFESIONALNI UVOZNIK I DISTRIBUTER REKLAMNOG MATERIJALA, ŠKOLSKOG PRIBORA I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
11080 Zemun
Cara Dušana 212

tel: 011/3168-344, 3168/343
fax: 011/3168/344
E-mail: service@jchencorp.com
http:// www.jchencorp.com
godina osnivanja: 1997
vlasnik: Chen Jane

t.r. 180-1061210002342-02; 160-324979-86
delatnost:
J. Chen corporation se bavi direktnim uvozom i distribucijom promotivnih poklona, reklamnog materijala, kao i školskog pribora i kancelarijskog materijala.

 Štampaj !