SZR  GRAFIT 
26000 Pančevo
Banijska 27a

tel: 013/517-133

E-mail: grafitszr@yahoo.com
godina osnivanja: 2001
broj zaposlenih: 3
kontakt osoba: Vladimir Tadić (064/164-7217)
t.r. 220-22737-72
delatnost:
Izrada kartonske ambalaže:
- laka kartonska
- transportna
- za prehrambenu industriju.
Sito štampa. Plastifikacija hladna mat i sjajna do B1 formata.

 Štampaj !