ENVELOPRINT D.O.O. 
22330 Nova Pazova
Pionirska 73-75

tel: 022/327-400
fax: 022/327-500
E-mail: info@enveloprint.com
http:// www.enveloprint.com
direktor: Jelena Bojić
kontakt osoba: Jelena Bojić
delatnost:

- Izrada i štampa koverata
- Štampa blokovske robe i memoranduma
- Digitalna crno bela i kolor štampa A3+
- Varijabilna štampa (personalizacija) laser i ink jet
- Automatsko kovertiranje
- Automatsko pakovanje u foliju (časopisi, mailing)

 Štampaj !