SIPAS D.O.O. 
11000 Beograd
Koste Glavinića 19

tel: 011/3694-618
fax: 011/3694-618
E-mail: sipas@eunet.rs
godina osnivanja: 1994
direktor: Rajko Adamović
kontakt osoba: Rajko Adamović
t.r. 355-1007031-03
delatnost:
Proizvodnja specijalne industrijske plastike za grafičku industriju: lajsne za sečiv, noževi za pranje, lopatice za boju, PE čekići, elastične podloge, bočni štitnik lepka, razni mašinski elementi, creva.

 Štampaj !