MINIMA D.O.O. 
11185 Zemun
Dr Borislava Vujadinovića 10

tel: 011/3756-672
fax: 011/3756-475
E-mail: minima.doo@gmail.com
godina osnivanja: 1990
broj zaposlenih: 3
direktor: Momčilo Jelić
kontakt osoba: Momčilo Jelić (063/369-821)
t.r. 255-0010090101000-32
delatnost:
Zastupanje Bohler UDDEHOLM GmBH u oblasti grafičkih i kožarskih noževa, čelik za obućarske štancne (grafički noževi, bigovi, perforir noževi). Proizvodnja gajtana za butik kese - papirne, PVC i ostale. Pertle za obuću i konfekciju.

 Štampaj !