ŠTAMPA D.O.O. 
22400 Ruma
Iriška 1

tel: 022/478-162
fax: 022/478-162
E-mail: stampa.ru@sezampro.rs
godina osnivanja: 1994
broj zaposlenih: 5
direktor: Goran Ušljebrka
kontakt osoba: Sanja Radić
t.r. 205-26244-23
delatnost:
Sito štampa (majice, upaljači, hemijske olovke, nalepnice, kalendari...). Ofset štampa do formata B3, kartonska ambalaža, firmopisačke usluge, dizajn i priprema za štampu.

 Štampaj !