TMF ŠTAMPARIJA 
11000 Beograd
Karnegijeva 4

tel: 011/3370-421
fax: 011/3370-421
E-mail: borna@tmf.bg.ac.rs
http:// www.tmf.bg.ac.rs
godina osnivanja: 1974
broj zaposlenih: 12
kontakt osoba: Nadežda Borna
t.r. 840-4451760-02
delatnost:
Ofset štampa do formata B3 (knjige, brošure, prospekti, katalozi...). Priprema za štampu, knjigovezačka dorada, digitalna štampa, plotovanje.

 Štampaj !