STUDIO MOUSE D.O.O. STUDIO MOUSE D.O.O. 
DIGITAL PRINTING HOUSE
81000 Podgorica - Crna Gora
Rogami, Krugovi bb

tel: +382/ 20/ 664-280
fax: +382/ 20/ 665-564
E-mail: info@mousestudio.com
http:// www.mousestudio.com
godina osnivanja: 1994
broj zaposlenih: 27
direktor: Goran Erak
kontakt osoba: Gorica Korać
t.r. 55100-601-9-144753
delatnost:

- Dizajn, prelom i priprema za štampu
- Web Dizajn i izrada sajtova
- Digitalna štampa (Ricoh mašine)
- CTP Creo Quantum B1 formata uslužno osvjetljavanje
- Kompletna offset štampa sa doradom (Komori B2 četvorobojna).
- Organizacija događaja-eventa.

 Štampaj !