HYPOTRADE 
12300 Petrovac na Mlavi
8. oktobra 99

tel: 012/320-044, 320-045
fax: 012/320-044, 320-045
E-mail: office@hypotrade.rs
http:// www.hypotrade.rs
godina osnivanja: 1992
broj zaposlenih: 11
direktor: Saša Mirković
kontakt osoba: Saša Mirković
t.r. 160-92543-61
delatnost:
Ofset štampa do formata B3, tampon štampa, knjigovezačka dorada. Proizvodnja obrazaca i reklamnog materijala. Prodaja kancelarijskog i školsko pribora. Štampa na tekstilu.

 Štampaj !