INCOGNITO ADVEDRTISING D.O.O. 
11000 Beograd
Cara Uroša 18

tel: 011/2910-393, 2910-815
fax: 011/2910-393, 2910-815
E-mail: office@incognito.rs
http:// www.incognito.rs
godina osnivanja: 1997
broj zaposlenih: 18
direktor: Nenad Milić

t.r. 225-14332-36
delatnost:
Incognito je agencija koja svojim klijentima pruža potpunu profesionalnu uslugu u svim oblastima marketinga i advertajzinga:
- strateško planiranje
- klijent servis
- koncipiranje kampanja i copywrite
- dizajn i grafička produkcija
- planiranje i zakup medija
- organizacija promotivnih i PR aktivnosti
- produkcija POS materijala
- video i audio produkcija
- mogućnost istraživanja tržišta

 Štampaj !