PAPIR D.O.O. 
22221 Laćarak
1 novembra 288

tel: 022/670-250, 679-139
fax: 022/670-250
E-mail: papirdoo@mts.rs
godina osnivanja: 1990
direktor: Slobodan Jovanović
kontakt osoba: Slobodan Jovanović
delatnost:
Proizvodnja kartonske ambalaže od valovite lepenke.

 Štampaj !