ŠTAMPARIJA  GRAFOO - LOZNICA 
GRAFIČKO IZDAVAČKO I TRGOVINSKO PREDUZEĆE
15300 Loznica
Vuka Karadžića 1

tel: 015/874-700 veleprodaja, 877-485 proizvodnja
fax: 015/874-700
E-mail: grafoo@neobee.net
godina osnivanja: 1999
broj zaposlenih: 10
direktor: Nela Jovanović
kontakt osoba: Nela Jovanović
t.r. 160-12557-41
delatnost:
Ofset štampa do formata B2 (knjige, časopisi, katalozi, prospekti...). Prodaja kancelarijskog materijala i školskog programa. Distribucija udžbenika za osnovne i srednje škole.

 Štampaj !