FCB AFIRMA 
11000 Beograd
Cara Dušana 42

tel: 011/3284-620, 3284-640
fax: 011/2622-645
E-mail: office@fcbafirma.rs
http:// www.fcbafirma.rs
godina osnivanja: 1995
broj zaposlenih: 39
t.r. 265-1100310001069-43
delatnost:
Marketing, propaganda. Dizajn, zakup media, grafički dizajn, priprema za štampu, spoljno oglašavanje, media planiranje, kontrola media, izrada grafičkih standarda, audio i video produkcija, kreiranje i izrada POS. Kreiranje i realizacija promotivnih aktivnosti, PR - odnosi sa javnošću. Strateško planiranje i razvoj novih robnih marki. Projektovanje i realizacija sajamskih nastupa.

 Štampaj !