S.Z.G.R.  WINIA 
32222 Ježevica - Čačak


tel: 032/812-267

E-mail: winia032@gmail.com
godina osnivanja: 1998
broj zaposlenih: 13
direktor: Radomir Vučićević
kontakt osoba: Radomir Vučićević (062/8622-879)
t.r. 250-4060002565040-60
delatnost:
Grafička delatnost: ofset štampa, štampa svesaka, blokovske robe, knjiga, kataloga, prospekata... Koričenje, šivenje koncem, tvrdi povez, spiralni povez... Plastifikacija hladna mat i sjajna do B2 formata.

 Štampaj !