PROFILE 
AGENCIJA ZA MARKETING I KOMUNIKACIJE D.O.O.
11000 Beograd
Petra Lekovića 24a

tel: 011/3058-451, 3058-452
fax: 011/3540-460
E-mail: office@eu-profile.com
http:// www.eu-profile.com
godina osnivanja: 1990
kontakt osoba: Stvan Bešlić
t.r. 310-739-33
delatnost:
Usluge reklame i propagande.

 Štampaj !